Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Inżynierii Środowiska
al. Piastów 50
71-310 Szczecin
adres e-mail: kis@zut.edu.pl