Pracownicy

Kierownik Katedry Inżynierii Sanitarnej

dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT

pokój:  428

tel.: 91 449 43-66, 91 449 48-02

e-mail:

Pracownik Administracyjny Katedry

mgr Marzenna Nowicka

pokój: 429

tel.: 91 449 48-02

e-mail:

 Nauczyciele Akademiccy
dr hab. inż. Andrzej  Aniszewski, prof. ZUT
pokój: 427
tel.: 91 449 49-27
e-mail:

dr inż. Sławomira Bering
pokój: 426
91 449 47-11
e-mail:

mgr inż. Bartosz Bogusławski
pokój : 433
e-mail :

dr hab. inż. Magdalena Janus, prof. ZUT
pokój: CDBN 2/37*
tel.: 91 449 41-71, 91 449 40-83
e-mail:

dr inż. Jacek Mazur
pokój: CDBN 2/36*
tel.: 91 449 45-92
e-mail:

mgr inż. Eng. Dorota Stocka
pokój: 434
tel.: 91 449 43-06
e-mail:

dr inż. Krzysztof Tarnowski
pokój: 426
91 449 47-11
e-mail:

Pracownicy Naukowo-Techniczni
mgr inż. Kamila Zając
pokój: CDBN 2/39, 2/40, 2/41*
tel.: 91 449 49-43
e-mail:

Grażyna Kwaśniewska
pokój: CDBN 2/39, 2/40, 2/41*
tel.: 91 449 49-43
e-mail:
*CDBN – Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii

Doktoranci
mgr inż. Kamila Zając
pokój: CDBN 2/36*
tel.: 91 449 41-07

mgr inż. Justyna Kiper
pokój: CDBN 2/36*
tel.: 91 449 41-07

mgr inż. Natalia Dąbkowska
pokój: CDBN 2/36*
tel.: 91 449 41-07

mgr inż. Kamil Kuźmiński
pokój: CDBN 2/36*
tel.: 91 449 41-07

*CDBN – Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii

Brak możliwości komentowania.