Publikacje

PUBLIKACJE

 2011

Aniszewski A., Using of experimental research for analysis of sorption term in groundwater contaminant transport equation, Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, 2011, 1, s. 133-139, Lista B, poz. 621.

Bering S., Mazur J., Tarnowski K., The possibilities of sludge management, generated in the industrial-laundry wastewater treatment process in the Fliegel Textilservice laundry in Nowe czarnowo. Civil and Environmental Engineering Reports. 2011, nr 6, s. 89-97. ISSN 2080-5187. Zielona Góra 2011.

Bering S., Mazur J., Tarnowski K., The quantity and quality of industrial wastewater from laundry on example of „Fliegel Textilservice” company in Nowe Czarnowo. Civil and Environmental Engineering Reports 2011, nr 6, s. 33-44. ISSN 2080-5187. Zielona Góra 2011.

Bering S., Mazur J., Tarnowski K., Technical and economic aspects of industrial laundry wastewater treatment. Civil and Environmental Engineering Reports. 2011, nr 7, s. 129-137. ISSN 2080-5187. Zielona Góra 2011.

Baran S., Harasimowicz-Hermann G., Iżewska A., Krzywy E., Krzywy Gawrońska E., Łabętowicz J., Rutkowska B., Stępień W., Szulc W., Szymańska M., Wołoszyk Cz., Wójcikowska –Kapusta A., Żukowska G., Przyrodnicze wykorzystanie odpadów. Podstawy teoretyczne i praktyczne. PWRiL. Warszawa 2011.

Wojcieszak D., Kaczmarek D., Domaradzki J., Prociow E.L., Morawski A.W., Janus M., Photocatalytic properties of nanocrystalline TiO2 thin films doped with Tb, Central European Journal of Physics, 9(2), 2011, 354-359.

Janus M., Kusiak-Nejman E., Morawski A. W., Determination of the photocatalytic activity of TiO2 with high adsorption capacity, Reaction Kinetics, Mechanism and Catalysis, 103 (2011) 279-288.

Kusiak-Nejman E., Janus M., Grzmil B., Morawski A.W., Methylene Blue decomposition under visible light irradiation in the presence of carbon-modified TiO2 photocatalysts, Journal of Photochemistry and Photobiology, 226 (2011) 68-72.

Вира Е., Оптимизаџия параметров осушительно-увлажнительных систем с учетом экологических аспектов в условиях Польши.Optymalizacja parametrów systemów nawadniająco – odwadniających z uwzględnieniem ekologicznych aspektów w Polsce. ZAPOL, Szczecin 2011. ss. 266, ISBN -978-83-7518-358-0.

2012

Aniszewski A., General overview of the chosen processes along with their impact on the concentration reduction values for contaminants moving in groundwater, International Journal of Environmental  Protection, 2012, 2(7), s. 14-23

 Iżewska A., Chudecka J., Tomaszewicz T., Wróbel M., Content of makro- and mikroelements in roadsides top layer of forest areas and charakteristics of plant species settled, Ecological Chemistry and Engineering A, 2012, Vol. 19(1-2), pp. 53-59, Lista B, poz. 386.

Janus M., Markowska-Szczupak A., Kusiak-Nejman E., Morawski A.W., Disinfection of E. coli by carbon modified TiO2 photocatalysts, Environment Protection Engineering, 38(2) (2012) 89-97.

JanusM., Kusiak E., Morawski A.W., Influence of water temperature on photocatalytic activity of titanium dioxide, Reaction Kinetics, Mechanism and Catalysis, 106(2) (2012) 289-295.

Mozia S., Bubacz K., Janus M., Morawski A.W., Decomposition of 3-chlorophenol on nitrogen modified TiO2 photocatalysts, Journal of Hazardous Materials 203-204 (2012) 128-136.

Janus M., Adsorption of CO2 on C,N-TiO2 surface, Adsorption Science & Technology, 30 (2012) 807-816.

Toyoda M., Tsumura T., Tryba B., Mozia S., Janus M., Morawski A.W., Inagaki M., Carbon Materials in Photocatalysis, Chemistry and Physics of Carbon, edited by Ljubisa R. Radovic, CRC Press, 2012, volume 31, chapter 3, 171-267.

Wojcieszak D., Kaczmarek D., Domaradzki J., Mazur J., A.W. Morawski., Janus M., Prociów, P. Gemmellaro, Photocatalytic properties of transparent TiO2 coatings moped with neodymium, Polish Journal of Chemical Technology, 14 (3) (2012) 1-7.

Wojcieszak D., Domaradzki J., Kaczmarek D., Prociow E, Morawski A.W., Janus M., Photoluminescence and Photocatalytic Properties of Nanocrystalline TiO2:Tb Thin Films, Journal of Nano Research, vol 18-19 (2012) pp 187-193.

 2013

Aniszewski A., An analysis of the impact of most important processes on the concentration reduction values of chosen contaminants in a groundwater (based on computational solutions), Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, 1 (2013) 263-272.

Aniszewski A., Description and verification of the contaminant transport models in groundwater (theory and practice), Archives of Environmental Protection, 39 (2013) 3-21. (lista A, poz. 969).

Krzywy E., Możdżer E., Iżewska A., Jałoszyński S., Możliwość produkcji granulatów nawozowych z komunalnego osadu ściekowego oraz z odpadów przemysłowych, Przem. Chem. 92(4), 2013, pp. 531-534, Lista A, poz. 9052.

Szaflik W., Iżewska A., Dominowska M., Wartość opałowa osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie , Instal 3, 2013, s. 26-29, Lista B, poz. 806.

 Iżewska A., Wołoszyk Cz., Sienkiewicz S., Assessment of physical, chemical and energetic properties of sludge in industrial and municipal sewage treatment plant, Zesz. Nauk. Uniw. Ziel. Inż. Środ. 32, 2013, pp. 94-104, Lista B, poz. 2576.

 Iżewska A., Wołoszyk Cz., Właściwości fizyczno-chemiczne gleby lekkiej nawożonej popiołem ze spalania komunalnych osadów ściekowych, Zesz. Nauk. Uniw. Ziel. Inż. Środ. 2013, 32, s. 124-133, Lista B, poz. 2576.

Iżewska A., Wołoszyk Cz., Contents of heavy metals in plants and soil fertilization of ash from sewage sludge combustion, Ecol. Chem. Eng. 20(9), 2013, pp. 1019-1027, Lista B, poz. 521.

Iżewska A., Chudecka J., Tomaszewicz T., Wróbel M., Content of elements in soils of roadsidesʹ and characteristic of plant species settled, Proceedings of ECOpole, Society of Ecological Chemistry and Engineering, Vol. 7(1), 2013, pp. 81-86, Lista B, poz. 521.

Tryba B., Janus M., Wróbel R.J., Przepiórski J., Grzechulska-Damszel J., Morawski A.W., Photodegradation of benzo-[a]-pyrene on the surface of the photocatalytic paints and analysis of the degradation products, Journal of Advanced Oxidation Technology, 16 (2013) 151-158.

Karolczyk J., Janus M., Przepiórski J., Removal of model contaminants from water by porous carbons obtained through carbonization of poly(ethylene terephthalate) mixed with some magnesium compounds, Journal of Porous Materials, 20 (2013) 159-170.

Zielińska B., Janus M., Kaleńczuk R.J., Preparation, characterization and photocatalytic activity of Co3O4/LiNbO3 composite, Central European Journal of Chemistry, 11 (2013) 920-928.

Brożek P., Janus M., Morawski A.W., Mozia S., Reaktory fotokatalityczne do oczyszczania wody i ścieków (Photocatalytic reactors for water and wastewater treatment), Przemysł Chemiczny, 92 (2013) 1929-1936.

Wira J., МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ЦИФРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ И НЕУСТАНОВЛЕННОЙ  ФИЛЬТРАЦИИ В ОДНО –И МНОГОСЛОЙНЫХ  ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ. Matematyczne podstawy numerycznego modelowania ustalonej i nieustalonej filtracji w jedno i wielowarstwowych układach geologicznych. Monografia naukowo – badawcza Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Druk P.P.H. Zapol Szczecin 2013r. ss. 321, ISBN 978 -83-7518-661-1.

Wira J., Wira D., Możliwości rekultywacji zanieczyszczonych gruntów i wód  powierzchniowych terenów zdegradowanych w zlewni rzeki Odry i rzek przymorza. Wydawnictwo Zachodniopomorskiego  Uniwersytetu Technologicznego. Druk P.P.H. Zapol Szczecin 2014r. ss. 152, ISBN 978-83-7518-739-7.

2014

Szaflik W., Iżewska A., Dominowska M., Chemical energy balance of Digested Sludge in Sewage Treatment Plant Pomorzany in Szczecin. Annual Set The Environment Protection Vol. 16, 2014, s.16-33, Lista A, poz. 9575.

 Iżewska A., Wołoszyk Cz., Wpływ nawożenia popiołem ze spalania komunalnych osadów ściekowych na właściwości chemiczne gleby lekkiej. Annual Set The Environment Protection Vol. 16, 2014, s. 486-497, Lista A, poz. 9575.

Szaflik W., Iżewska A., Determination of sewage sludge combustion heat. Instal 11, 2014, s. 30-33, Lista B, poz. 790.

Janus M., Bubacz K., Zatorska J., Kusiak-Nejman E., Czyżewski A., Przepiórski J., Morawski A.W., Induced self-cleaning properties towards Reactive Red 198 of the cement materials loaded with co-modified TiO2/N,C photocatalysts, Reaction Kinetics Mechanism and Catalysis, 113 (2014) 615-628.

2015

Iżewska A., Wołoszyk Cz., Yields of grain and straw,  their content and ionic proportions of macroelements in maize fertilized with  ash from municipal sewage sludge combustion. J.Elem.20(2): 2015, pp. 319-329, Lista A, poz. 5958.

Janus M., Zatorska J., Czyżewski A., Bubacz K., Kusiak-Nejman E., Morawski A.W., Self-cleaning properties of cement plaster loaded with N,C-modified TiO2 photocatalysts, Applied Surface Science, 330 (2015) 200-206.

Janus M., Bubacz K., Zatorska J, Kusiak-Nejman E., Czyżewski A., Morawski A.W., Preliminary studies of photocatalytic activity of gypsum plasers containing TiO2 co-modified with nitrogen and carbon, Polish Journal of Chemical Technology, 17(2) (2015) 96-102.

Janus M., Bubacz K., Zatorska J., Kusiak-Nejman E., Czyżewski A., Morawski A.W., NOx photocatalytic degradation on gypsum plates modified by TiO2-N,C photocatalysts, Polish Journal of Chemical Technology, 17(3) (2015) 8-12.

Janus M., Bubacz K., Zatorska J., Kusiak-Nejmana E., Czyżewski A., Morawski A.W., Cementitious plates containing TiO2-N,C photocatalysts for NOx degradation, Journal of Advanced Oxidation Technology, 18(2) (2015) 227-232.

Janus M., Fotoaktywne Materiały Budowlane, Materiały Budowlane, 6`2015 (nr 514) 102-104.

2016

Bering S., Iżewska A., Mazur J., Tarnowski K., Badanie możliwości zagospodarowania osadów ściekowych z pralni przemysłowych, Przemysł Chemiczny 8 (2016) 1496-1471. (lista A – nr 9349).

 Bering S., Iżewska A., Mazur J., Tarnowski K., Treichel P., The possibilities of treatment of stormwater polluted with biofuels in the lamella oil separator, Civil and Environmental Engineering Report, 20 (2016) 5-15.

Bering S., Mazur J., Tarnowski K., Analiza warunków pracy separatorów substancji ropopochodnych w warunkach zanieczyszczenia ścieków opadowych biopaliwami, Technologia wody, 49 (5/2016).

Szaflik W., Iżewska A., Determination of sludge calorific value, INSTAL, 3 (371), 2016, 43-47.

Iżewska A., Szaflik W., Przetwarzanie energetyczne osadów w wydzielonej komorze fermentacyjnej oczyszczalni ścieków Pomorzany w Szczecinie, Ecological Engineering, 48 (2016) 88-95 (lista A – nr 3041).

Janus M., Zatorska J., Zając K., Kusiak-Nejman E., Czyżewski A., Morawski A.W., Study of NO degradation properties of photoactive concrete containing N and/or C co-modified TiO2 – preliminary findings, Micro & Nano Letters, 11(5) (2016) 231-235.

Mozia, Janus M., P. Brożek, A.W. Morawski, Hybridization of Advanced Oxidation Processes with Membrane Separation for Treatment and Reuse of Industrial Laundry Wastewater, International Journal of Membrane Science and Technology, 3 (2016) 1-11.

Janus M., Zatorska J., Zając K., Kusiak-Nejman E., Czyżewski A., Morawski A.W., Development of clay bricks by implementing of N- and/or C-modified TiO2 photocatalysts: Insight into self-cleaning properties towards fatty contaminant, Micro & Nano Letters, 10.1049/mnl.2016.0227.

Mozia S., Janus M., Brożek P., Bering S., Tarnowski K., Mazur J., Morawski A.W.,
A hybrid system coupling biological method with UV/O3 oxidation and membrane separation for treatment and reuse of industrial laundry wastewater, Environmental Science and Pollution Research 23 (2016) 19145-19155.

Janus M., Zając K., book title: Modern Technologies for High Strength and High Performance Concrete, chapter title: Concretes with Photocatalytic Activity, chapter 7, 141-161, ISBN 978-953-51-2650-8, DOI: 10.5772/64779, book edited by Salih Yilmaz and Hayri Baytan Ozmen.

Kuźmiński K., Grzechulska-Damszel J., Zając K, Morawski A.W., Janus M., Zastosowanie metod zaawansowanego utleniania jako drugiego etapu oczyszczania ścieków pralniczych, Przemysł Chemiczny, 95/11 (2016) 1000-1005.

Bering S., Mazur J., Tarnowski K., Morawski A.W., Janus M., Industrial Laundry Wastewater Treatment in a Hybrid Moving Bed Biofilm Reactor, Polish Journal of Environmental Studies, 25 (5A) (2016) 15-19  

Stocka D., Kanadyjski przykład zielonej infrastruktury, Wodociągi-Kanalizacja ISSN 1731-724X, NR 5(147)/2016, 64-70.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

2011

Janus J., Markowska-Szczupak A., Kusiak-Nejman E., Morawski A.W., Disinfection ability of carbon modified TiO2, International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for the Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces, July 4-8, 2011, Gdańsk.

Janus M., Dolat D, Kusiak-Nejman E., Morawski A.W., Photocatalytic activity of carbon and nitrogen co-modified TiO2 under visible light irradiation, Photocatalytic and Superhydrophilic Surfaces Workshop, PSS 2011, Manchester, Wielka Brytania, 12-13 wrzesień 2011 rok.

Makuch E., Wróblewska A., M. Janus M., Epoksydacja alkoholu metallilowego na katalizatorze Ti-SBA-15 w metanolu, 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Lublin, 18-22 września 2011.

2012

Kusiak-Nejman E., Janus M. Morawski A.W., Sorption of SO2 on Carbon, Nitrogen Co-doped TiO2 (C,N-TiO2) Photocatalysts, 7th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications (SPEA7), 17-20 czerwiec 2012.

Bubacz K., Mozia S., Janus M., Tryba B., Morawski A.W., Wpływ rodników hydroksylowych na fotokatalityczny rozkład 3-chlorofenolu w obecności TiO2 modyfikowanego azotem, XLIV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, 14016.03.2012 Kraków.

Morawski A.W., Kusiak-Nejman E., Janus M., Effect of alkohol kind as prekursor of carbon dopands on adsorption capacity and photoactivity of TiO2/C photocatalysts, The 17th International Conference on Semiconductor Photocatalysis and Solar Energy Conversion, Florida, USA, 11-15 November 2012.

Tryba B., Janus M, Morawski A.W., Photodegradation of benzo-[A]-pyrene (BaP) on the surface of the photocatalytic paints and analysis of the degradation products, The 17th International Conference on Semiconductor Photocatalysis and Solar Energy Conversion, Florida, USA, 11-15 November 2012.

 2013

Janus M., Kusiak-Nejman E., Mierzwa E., Kaszyńska M., Morawski A.W., Strength of mortars with addition of carbon and nitrogen co-modified titanium dioxide (TiO2-N,C), 3rd European Symposium on Photocatalysis, Portoroz, Słowenia, 25-27 September 2013.

Kusiak-Nejman E., M. Janus, Morawski A.W., Carbon-modified TiO2 photocatalysts for environmental application, 3rd European Symposium on Photocatalysis, Portoroz, Słowenia, 25-27 September 2013.

Kusiak-Nejman E., Wanag A., Janus M., Morawski A.W., Application of carbon-modified TiO2 photocatalysts for water treatment, European Young Engineers Conference, Warszawa, 19-20 kwietnia 2013.

Kusiak-Nejman E., M. Janus, Morawski A.W., Adsorption abilities and photoactivity of carbon-modified TiO2 photocatalysts, EuropaCat, Lyon, France, 1-6 September 2013.

Kusiak-Nejman E., M. Janus, Tryba B., Morawski A.W., Carbon modification with butyl alcohols as a promising route of photocatalysts preparation, Fourth International Conference on Semiconductor Photochemistry, SP4, 23rd-27th June 2013, Prague, Czech Republic.

Janus M., Kusiak-Nejman E., Bubacz K., Czyżewski A., Zatorska J., Morawski A.W., Photocatalytic Activity of Gypsum Plasters Containing TiO2 co-Modified by Nitrogen and Carbon, The 18th International Conference on Semiconductor Photocatalysis and Solar Energy Conversion, San Diego, USA November 17-21, 2013.

Janus M., Zatorska J., Bubacz K., Kusiak-Nejman E.,  Czyżewski A., A. Morawski A.W., Production of self-cleaning cement containing modified titanium dioxide, Photocatalytic and Superhydrophilic Surfaces Workshop PSS2013, Manchester, Great Britain, 12-13th December 2013.

2014

Bering S., Mazur J., Tarnowski K., Treichel P., Analiza warunków pracy separatorów substancji ropopochodnych, w warunkach zanieczyszczenia ścieków opadowych biopaliwami. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku. Kraków 11-12 grudzień 2014r.

Kusiak-Nejman E., Janus M., Mozia M., Zatorska J., Bubacz K, Czyżewski A., Morawski A.W, Photocatalytic activity of mortars mixed with carbon and nitrogen co-modified titanium dioxide, 8th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications, 25-28 June 2014, Thessaloniki, Greece, 195 (1-3).

Janus M., Zatorska J, Bubacz K., Kusiak-Nejman E., Czyżewski A., Morawski A.W., Właściwości mechaniczne i fotokatalityczne gipsu z dodatkiem ditlenku tytanu modyfikowanego węglem i azotem, II Sympozjum „postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 – Szczecin 2014r.), Szczecin, 8-9 lipca 2014, strona 69.

Janus M., Zatorska J., Bubacz K, Kusiak-Nejman E., Czyżewski A., Morawski A.W., Usuwanie NOx z powietrza z użyciem modyfikowanych cementów, II Sympozjum „postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 – Szczecin 2014r.), Szczecin, 8-9 lipca 2014, strona 70.

Janus M., Zatorska J., Bubacz K., Kusiak-Nejman E., Czyżewski A., Morawski A.W., Właściwości mechaniczne fotokatalitycznie aktywnych materiałów gipsowych zawierających modyfikowane fotokatalizatory TiO2/N,C, II Sympozjum nt. „Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (TiO2 – Szczecin 2014)”, 8-9 07.2014 Szczecin, Polska.

Janus M., Kusiak-Nejman E., Bubacz K., Czyżewski A., Zatorska J., Morawski A.W., The photocatalytic properties of gypsum plaster containing co-modified TiO2-N,C and its application in synthetic dye removal, FN-7th International Conference Science and Engineering of Novel Superconductors, Pistoia, Włochy 16-19 czerwiec 2014.

Janus M., Bubacz K., Czyżewski A., Zatorska J., Kusiak-Nejman E.,Morawski A.W., Assessment of the self-cleaning properties of the building materials containing TiO2 modified with nitrogen and/or carbon, The 19th International Conference on Semiconductor Photocatalysis and Solar Energy Conversion, California, San Diego 2014.

 2015

Janus M., Markowska-Szczupak A., Kusiak-Nejman E., Zając K., Zatorska J., Czyżewski A., Morawski A.W., Fotokatalitycznie aktywne materiały budowlane wzbogacone w TiO2: wpływ fotokatalizatora na aktywność enzymatyczną grzybów pleśniowych, XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, 16-18.03.2015, Kraków.

Janus M., Bubacz K.,  Kusiak-Nejman E., J. Zatorska J., Czyżewski A., Kuźmiński K., Morawski A.W., Self-Cleaning properties of bricks with addition of modified TiO2, Dania, Kopenhaga, 10-12 June, 2015

Janus M., Zając K., Zatorska J., Kusiak-Nejman E., Czyżewski A., Morawski A.W., Modified Gypsum Plasters for Photocatalytic Degradation of Acetaldehyde, 4th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 21-24 October 2015, Athens, Greece.

Janus M., Rokicka P., Stelmach O., Kusiak-Nejman E.,  Markowska-Szczupak A., Zając K., Zatorska J., Czyżewski A., Morawski A.W., The antibacterial properties of concretes supplemented with titanium photocatalyst under visible light irradiation, 4th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 21-24 October 2015, Athens, Greece.

Mozia S., Janus M., Brożek P., Bering S., Tarnowski K., Mazur J., Morawski A.W., Treatment of laundry wastewater using a hybrid system coupling biological method with UV/O3 oxidation membrane separation, 4th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 21-24 October 2015, Athens, Greece.

Janus M., Bubacz K., Zatorska J., Czyżewski A., Kusiak-Nejman E., Morawski A.W., Lifetime of modified gypsum plasters during acetaldehyde decomposition, The 20th International Conference on Semiconductor Photocatalysis and Solar Energy Conversion, 16-19 listopada, San Diego, USA.

Janus M., K. Wilpiszewska K., Kusiak-Nejman E., Morawski A.W., Mechanical Properties of Polyethylene Modified by TiO2-N,C, The 3rd International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces, September 1-4, Gdańsk, Poland.

Janus M., Zając K., Zatorska J., Kusiak-Nejman E., Czyżewski A., Morawski A.W., Sorption of CO2 on Building Materials Modified by TiO2-N,C, The 3rd International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces, September 1-4, 2015, Gdańsk, Poland.

Mozia S., Janus M., Brożek P., Bering S., Tarnowski K., Mazur J., Morawski A.W., Hybridization of Advanced Oxidation Processes With Membrane Separation for Treatment of Laundry Wastewater, The 3rd International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces, September 1-4, 2015, Gdańsk, Poland.

Mozia S., Janus M., Brożek P., Bering S., Tarnowski K., Mazur J., Morawski A.W., Photocatalysis and membrane processes for laundry wastewater treatment, 12th International Conference on Catalysis in Membrane Reactors, 22-25 June 2015, Szczecin, Poland.

Mozia S., Darowna D., Szymański K., Brożek P., Janus M.,  Morawski A.W., Hybrid systems coupling photocatalysis and membrane separation for wastewater treatment, II Ukrainian-Polish scientific conference, Membrane and sorption Processes and Technologies, 2-4 December 2015, Kijów Ukraina.

2016

Mozia S., Janus M., Brożek P., Bering S., Tarnowski K., Mazur J., Morawski A.W., Possibilities of application of an advanced oxidation – membrane separation system for treatment and reuse of laundry wastewater, 11th Scientific Conference MEMPEP 2016, June 15-18 Zakopane.

Janus M., Mozia S., Bering S., Tarnowski T., Mazur J., A.W. Morawski, Application of MBR technology for laundry wastewater treatment, 11th Scientific Conference MEMPEP 2016, June 15-18 Zakopane.

Zając K., Janus M., Kuźmiński K., Morawski A.W., Nadanie właściwości fotokatalitycznych gipsom odpadowym z odsiarczania spalin, X Konferencja Technologie Bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie, Międzyzdroje 14-17 czerwca 2016, 151-154, ISBN 978-83-7867-360-6.

Kuźmiński K., Janus M., Grzechulska-Damszel J., Zając K., Morawski A.W., Zastosowanie różnych metod zaawansowanego utleniania do usuwania związków powierzchniowo czynnych z wody, X Konferencja Technologie Bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie, Międzyzdroje 14-17 czerwca 2016, 241-245, ISBN 978-83-7867-360-6.

Brak możliwości komentowania