Granty

UDZIAŁ W GRANTACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

” Prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem technologii komercyjnego wykorzystania odpadów biodegradowalnych” ,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie
Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

TYP 2 – Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej

Czas realizacji projektu: 2019-2020, kierownik projektu – dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT

Sławomira Bering

Zaawansowane metody oczyszczania ścieków przemysłowych pralniczych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, okres realizacji: 01.10.2013 – 30.09.2016, Kierownik projektu.

 Anna Iżewska

Projekt badawczy KBN – Badania nad możliwością wykorzystania osadów z miejskich oczyszczalni ścieków. Okres realizacji 1997-1999. Wykonawca.

Projekt badawczy KBN – Badania nad możliwością wykorzystaniem do celów rolniczych kompostów z osadów ściekowych z dodatkiem popiołu z węgla kamiennego, odpadów zieleni miejskiej i słomy. Okres realizacji 2000-2002. Wykonawca.

Projekt badawczy KBN – Badania nad wykorzystaniem kompostów z komunalnych osadów ściekowych do uprawy trzciny chińskiej Miscanthus. Okres realizacji 2002-2004. Kierownik projektu.

Projekt rozwojowy Wpływ kompostów z komunalnych osadów ściekowych i wysokowapniowych popiołów węglowych na wielkość i jakość plonów roślin przeznaczonych na cele energetyczne oraz wskaźniki żyzności gleby. Okres realizacji 2008-2010. Realizacja ZUT w Szczecinie, Wykonawca.

Projekt badawczy KBN Badania nad wykorzystaniem odpadów przemysłowych do produkcji nawozów organiczno-mineralnych oraz ich wpływ na środowisko glebowe i jakość plonów roślin. Okres realizacji 2009-2011. Realizacja ZUT w Szczecinie. Wykonawca.

Projekt badawczy NCN Badania nad możliwością wykorzystania popiołów ze spalania komunalnych osadów ściekowych do kształtowania właściwości plonotwórczych środowiska glebowego. Okres realizacji 2011 -2014. Realizacja ZUT w Szczecinie. Kierownik projektu.

Magdalena Janus

Materiały budowlane o właściwościach fotokatalitycznych, Narodowe Centrum Nauki, okres realizacji: 21.12.2011 – 20.12.2016, kierownik projektu 

Wyroby budowlane fotoaktywne w zakresie promieniowania słonecznego o właściwościach i samooczyszczających się, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, okres realizacji: 01.10.2012 – 30.09.2015, kierownik projektu

PATENTY ORAZ ZGŁOSZENIA PATENTOWE

2013

Janus M., Morawski A., Kaszyńska M., Mierzwa E., Kusiak-Nejman E., Sposób otrzymywania zapraw cementowych, nr ewidencyjny 58-s-13, nr zgłoszenia P.40627.

Janus M., Morawski A., Kaszyńska M., Zatorska J., Mierzwa E., Sposób otrzymywania zapraw cementowych odpornych na zginanie i ściskanie z dodatkiem ditlenku tytanu o strukturze rutylu, nr ewidencyjny 91-s-13, nr zgłoszenia P.406504.

2014

Janus M., Morawski A., Kaszyńska M., Zatorska J., Mierzwa E., Sposób modyfikacji czasu wiązania zapraw cementowych, nr ewidencyjny 92-s-13, nr zgłoszenia P.406935.

2015

Krzywy E., Możdżer E., Ciubak J., Kucharska M., Cydzik E., Iżewska A., Technologia wytwarzania granulowanych nawozów organiczno-mineralnych z odpadów komunalnych i przemysłowych, nr ewidencyjny 87-s-15.

Janus M., Morawski A.W., Kapica J., Przepiórski J., Mozia S., Sposób modyfikacji ditlenku tytanu do sorpcji CO2 z gazów, patent nr 218051.

Janus M., Kusiak-Nejman E., Zatorska J., Bubacz K., Czyżewski A., Morawski A.W., Sposób wytwarzania cegieł, nr ewidencyjny 10-s-15, nr zgłoszenia P.411984.

Morawski A.W., Janus M., Sposób utylizacji gipsu odpadowego z instalacji odsiarczania spalin, nr ewidencyjny 74-s-15 nr zgłoszenia P.414161.

Mozia S., Janus M., Morawski A.W., Brożek P., Mazur J., Bering S., Tarnowski K., Sposób oczyszczania ścieków pralniczych, nr ewidencyjny 19-s-15,  nr zgłoszenia P.412606.

Mozia S., Janus M., Morawski A.W., Brożek P., Mazur J., Bering S., Tarnowski K., Sikora R., Sposób oczyszczania ścieków pralniczych, nr ewidencyjny 31-s-15, nr zgłoszenia P.412607.

Mozia S., Janus M., Morawski A.W., Brożek P., Mazur J., Bering S., Tarnowski K., Sikora R., Sposób oczyszczania ścieków pralniczych, nr ewidencyjny 32-s-15, nr zgłoszenia P.412609.

Brak możliwości komentowania.